Uživatelské země

Uživatelské země

Kodifikační systém NATO, jehož základem je Federální katalogový systém USA, používají:

1. Členské země NATO
2. NSPA
3. tzv. Sponzorované nečlenské státy NATO

Podle přístupu k datům (oboustranná výměna dat, jednostranná výměna dat) se Sponzorované nečlenské státy NATO dělí na skupinu Tier 2 a Tier 1.

Seznam zemí, které jsou zapojeny v Kodifikačním systému NATO je uveden v Přehledu uživatelských zemí.