Jak postupovat při katalogizaci

Jakmile uzavřete kupní smlouvu, která obsahuje katalogizační doložku, následují tyto kroky:

Další informace ohledně WEB-KAT naleznete stránkách OdK ZDE.