Klasifikace položky

Klasifikace položky

Každá položka zásobování musí být zařazen do jedné třídy zásob NATO v souladu s přiděleným názvem položky

Vojenské zásoby jsou velmi rozsáhlé a obsahově značně rozmanité. Aby bylo možné tyto zásoby účinně spravovat, jsou systematicky seskupovány na základě jejich společných vlastností do hierarchických skupin a tříd, tzv. systému klasifikace zásob NATO (NATO Classification System). Tento systém vychází z Federálního klasifikačního systému zásob Spojených států. Umožňuje, aby byly položky rozděleny do skupin (NATO Supply Group – NSG), což je široká oblast obecně příbuzných položek zásobování se stejnými fyzikálními, mechanickými nebo funkčními charakteristikami nebo se stejným využitím v jedné stejné aplikaci. Každá skupina (první dvě číslice) je dále členěna do tříd zásob podle NATO (NATO Supply Class – NSC). Každá třída (čtyřmístný kód) pokrývá poměrně homogenní oblast produktů, které jsou spolu spojeny na základě jednoho z následujících kritérií:

  • jejich fyzických nebo výkonnostních charakteristik;
  • vztahu jejich součástí, příslušenství a doplňků k nejbližším skupinám vyššího řádu, pro které jsou specificky určeny;
  • skutečnosti, že tyto položky jsou zpravidla obstarávány nebo vydávány společně.

Seznam skupin a tříd je publikován v národních příručkách H2 nebo ve vícejazyčné verzi ACodP-2/3.