Katalogizace

Katalogizace

Zde naleznete co možná nejpřijatelnější formou základní informace o tom, co je to katalogizace (kodifikace), Kodifikační systém NATO a jaké jsou jeho základní principy a zásady.

Kodifikační systém NATO (NATO Codification System – NCS) je jednotný a společný systém uživatelských zemí, který je určen pro pojmenování, klasifikaci, identifikaci a skladové číslování položek zásobování. Je navržen tak, aby maximálně zefektivňoval logistickou podporu a usnadňoval řízení dat materiálu.

Systém byl schválen k používání při identifikování výstroje, výzbroje a materiálu všemi signatářskými státy Aliance a sponzorovanými nečlenskými státy NATO.

Základním dokumentem Kodifikačního systému NATO je Spojenecká (alianční) kodifikační publikace č. 1 (Allied Codification Publication No. 1 – ACodP-1), známá také jako Manuál NATO ke kodifikaci, která popisuje základní principy, zásady a systémové postupy.

Řídícím orgánem NCS je Skupina národních ředitelů pro kodifikaci NATO (Allied Committee 135 – AC/135) a implementátorem jsou Národní kodifikační úřady (National Codification Bureaux - NCBs) jednotlivých uživatelských zemí (v ČR je to oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státního ověřování jakosti).

Legislativa

Zákon č. 309/2000 Sb.​

  • ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY č. 25 ze dne 22. září 2004 ve znění RMO č. 35/2009 Věstníku, Katalogizace majetku v působnosti Ministerstva obrany
  • VYHLÁŠKA č. 5 ze dne 12. prosince 2000, kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku
  • ROZKAZ MINISTRA OBRANY č. 48/2013, Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany
  • ROZKAZ MINISTRA OBRANY č. 117/2014, Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany
  • VYHLÁŠKA č. 274/2006, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách
  • ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD 051625 (2. vydání, 3. oprava)
  • Odborné nařízení, kterým se definuje pojem speciální výstroj ve smyslu § 2 odst. 1. písm. p) bod 5 vyhlášky č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách