O nás

O nás

Kodifikační agentura firmy AURA, s.r.o., je zaměřena na poskytování služeb souvisejících s katalogizací majetku

Základní cíl Kodifikační agentury vychází z cílů a strategie firmy AURA, s.r.o. Naší prioritou je proto poskytování vysoce kvalitních služeb všem našim zákazníkům.

Poskytování vysoce kvalitních služeb

Vzhledem k tomu, že katalogizace majetku je ještě pro mnoho výrobců a dodavatelů výrobků (produktů) do rezortu obrany velká neznámá, našimi dalšími cíly jsou:

Popularizace katalogizace

Formou školení se budeme snažit všem dodavatelům přiblížit katalogizaci majetku a vysvětlit jim jejich povinnosti vůči rezortu obrany, které vyplývají ze zákona 309/2000 Sb. Zkušenosti a problémy z procesu katalogizace budeme průběžně zveřejňovat i na našich webových stránkách v sekci „Pro výrobce a dodavatele“.

Již od roku 1989

AURA byla založena v roce 1989 pracovníky zaměřenými na vývoj a dodávky rozsáhlých a složitých informačních systémů a informačních technologií pro řízení procesů. Od počátku 90. let 20. století se AURA, s.r.o., výrazně orientuje na informační systémy pro vojenskou logistiku logistiku. Od r. 1994 je AURA dodavatelem aplikačního programového vybavení pro jeden z klíčových informačních systému Ministerstva obrany a Armády České republiky - Informační systém logistiky.

Více než desetileté zkušenosti společnosti AURA v katalogizaci majetku byly úspěšně završeny v březnu 2004 vznikem nové divize – Kodifikační agentury – a získáním Osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku v ČR dne 24. března 2004 a obdobného osvědčení ve Slovenské republice dne 3. června 2004.

Personálně je Kodifikační agentura složena z pracovníků, kteří se věnují katalogizaci majetku profesionálně od roku 1994. V minulosti pracovali na různých funkcích v oblasti katalogizace majetku v AČR. Všichni pracovníci Kodifikační agentury prošli specializovanými školením v zahraničí nebo absolvovali podobná školení v ČR.

Trvalý důraz na zvyšování kvality produktů a služeb společnosti AURA byl na počátku února 2009 potvrzen získáním certifikace ISO 8000-110:2008 Master Data Quality Manager. Společnost AURA obdržela tento certifikát od mezinárodní organizace ECCMA jako první v České republice.

Titul MDQM™, jenž byl udělen jak jednotlivým úspěšným absolventům certifikačních testů, tak společnosti AURA jako celku, je potvrzením, že AURA trvale dodává své služby ve špičkové kvalitě a že v oblasti řízení kvality dat úspěšně aplikuje nejmodernější trendy včetně systému eOTD a automatizace kodifikačních procesů.

Reference

 

Naše agentura poskytla od roku 2004 kodifikační služby více jak 250 zákazníkům z České republiky a 29 zákazníkům ze Slovenské republiky.

Mezi naše stálé zákazníky patří:

AERO TRADE, a.s.
ALES, s.r.o.
ANZA, s.r.o.
Applera Česká republika s.r.o.
AutoCont CZ a.s. – regionální obchodní centrum Praha
CANON CZ s.r.o.
CB SERVIS CENTRUM s.r.o.
DICOM, spol. s r.o.
Ditcom s.r.o.
ENVINET a.s.
ERA a.s.
GEPARD s.r.o.
GLOMEX Military Supplies, s.r.o.
HEWLETT-PACKARD s.r.o., ČR
INFOTECH, výrobní družstvo
KonekTel, a.s.
K&V s.r.o.
MediCom,a.s. Praha
MEDTEC – VOP, s.r.o.
Miroslav Varga, fyzická osoba podnikající
Multi-Invent s.r.o.
NextiraOne Czech s.r.o.
OLYMPUS CZECH GROUP, s. r. o., člen koncernu
Poličské strojírny a.s.
ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o.
Simac Technik ČR, a.s.
SKILL s.r.o.
SPECTRO CS s.r.o.
STV GROUP a.s.
S&T CZ s.r.o.
T - CZ, a.s.
Technicko - komerční centrum a.s.
TECHNISERV, s.r.o.
T&M Direct, s.r.o.
Unimed Praha, s.r.o.
VCES a.s.,odštěpný závod
VDI Meta Trans výrobní družstvo invalidů
Zenitel Colsys s.r.o.
Česká zbrojovka, a.s.
Koutný spol. s r.o.
VVÚ s.p.Brno
ŠKODA AUTO, a.s.
Excalibur Army, s.r.o.
SVOS, spol. s r.o.
Prototypa – ZM, s.r.o.
Tezas servis, a.s.
Velebný & Fam, s.r.o.
SKARAB, s.r.o.