AURA, s.r.o. – Kodifikační agentura

Komplexní informace a služby v oblasti katalogizace majetku

Cílem těchto webových stránek je poskytnout Vám co možná nejpřijatelnější formou základní informace o tom, co je to katalogizace (kodifikace), Kodifikační systém NATO a jaké jsou jeho základní principy a zásady.

Na našich stránkách najdete i další důležité informace, které Vám pomohou lehce se orientovat v procesu zpracování katalogizačních dat o zboží, které dodáváte, nebo chcete dodávat do AČR, včetně návodu, co pro to musíte udělat.

Kodifikační agentura firmy AURA, s.r.o. poskytuje služby související s katalogizací majetku

Screening

Vyhledání informací o tom, zda byl výrobek již katalogizován

ZDK a SZIM

Zpracování základních dat ke katalogizaci a souboru základních informací o majetku

NKDV

Zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku​

Externí komunikace

Žádosti o katalogizaci v zahraničí

NCAGE

Zpracování žádosti o přidělení NCAGE​​

Vzdělávání, konzultace

Kurzy, individuální školení, poradenství, metodická pomoc

Naše agentura poskytla od roku 2004 kodifikační služby více jak 250 zákazníkům z České republiky a 29 zákazníkům ze Slovenské republiky.​