Pojmenování položky

Pojmenování položky

Každá položka zásobování musí být pojmenována schváleným názvem. Pokud schválený název neexistuje, musí být pro položku zásobování vytvořen název neschválený

Přidělení názvu položce se provádí na základě mezinárodně dohodnutých pravidel a kritérií. Pro zajištění společné terminologie („jediného a jednotného jazyka“) v rámci států používající Kodifikační systém NATO je používán tzv. „Seznam schválených názvů položky“. Seznam schválených názvů položek (označovaný H6, případně ACodP-3) je mezinárodně odsouhlasený rejstřík schválených názvů položek, který je používán pro identifikaci položek zásobování. Kromě schváleného názvu položky (ČEPICE, SLUŽEBNÍ) je zde uvedena definice názvu položky (Čepice pro vojenský personál má kulaté….), kód názvu položky (Item Name Code – INC, 04770) a odkaz na třídu zásob NATO (NATO Supply Class – NSC; 8405, 8410).

Poznámka:
Více informací o pojmenování položek a významu ostatních datových prvků (STATUS, CONCEPT NO, IIG, APP KEY a CONDITION CODE) získáte na stránce věnované terminologii.

Pokud nelze použít pro pojmenování položky žádný z existujících názvů, musí být vytvořen tzv. neschválený název položky. Návrh neschváleného názvu může předložit i výrobce nebo dodavatel. Neschválený název položky schvaluje NCB.
Název přidělený položce zásobování předurčuje její klasifikaci, tedy do které třídy zásob (viz Klasifikace zásob) bude položka zařazena.