Identifikace položky

Identifikace položky

Každá položka zásobování musí být popsána (identifikována) tak, aby byl stanoven její jedinečný charakter a zároveň mohla být odlišena od ostatních položek zásobování

V závislosti na kvalitě a množství dostupných dat lze k identifikaci položky zásobování použít dvě metody:  

  • referenční metodu
  • popisnou metodu

Referenční metoda identifikace položky stanoví identitu položky zásobování odkazem na identifikační číslo položky jednoho nebo více výrobců. Položka tedy není popsána pomocí vlastností, ale odkazem na výrobce, který ji vyrábí a označuje svým identifikátorem. K označení položky se používá tzv. referenční číslo (Reference Number – RN) a k označení výrobce tzv. NCAGE Code (NATO Commercial And Government Entity  Code – NCAGE Code).

Popisná metoda identifikace položky stanoví identitu položky zásobování popisem vlastností položky, které jí dávají jedinečný charakter.

Podrobnější informace o identifikaci položek naleznete v příručce Kodifikační systém NATO – základní informace.