Úvoz 56, 602 00 Brno, tel.: 466 261 301, fax: 544 508 112, email: rene.kozak@aura.cz, agentura@aura.cz| Mapa stránek
Kodifikační agentura

Objednávka

Dokumenty

OBJEDNÁVKA
A. DATUM OBJEDNÁVKY A OBJEDNÁVANÁ SLUŽBA
Datum objednávky:
Objednávaná služba: Zpracování screeningu
Zpracování SPÚK
Zpracování NKDV
Vyžádání přidělení NCAGE
Konzultace a školení
B. INFORMACE O ZÁKAZNÍKOVI
IČO: NCAGE:
Obchodní firma:
Sídlo – ulice:
Obec: PSČ:
Zastoupená: Vyřizuje:
Tel.: Fax:
E-mail:
C. INFORMACE O KUPNÍ SMLOUVĚ
Číslo kupní smlouvy: Kupující (zadavatel):
Termín plnění: Počet položek:
Seznam: pořizovaných výrobků 1)
vyhledávaných výrobků
P.č. Původní název Referenční číslo NCAGE Poznámka
1) Místo vyplnění tabulky lze předat seznam nově pořizovaných výrobků v souboru typu xls.
Excelový soubor:
D. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Příloha:
Další informace:
Opište kód: