Úvoz 56, 602 00 Brno, tel.: 466 261 301, fax: 544 508 112, email: rene.kozak@aura.cz, agentura@aura.cz| Mapa stránek
Kodifikační agentura

Kodifikační systém NATO

Kodifikační systém NATO (NATO Codification System – NCS) je jednotný a společný systém uživatelských zemí, který je určen pro pojmenování, klasifikaci, identifikaci a skladové číslování položek zásobování. Je navržen tak, aby maximálně zefektivňoval logistickou podporu a usnadňoval řízení dat materiálu.

Systém byl schválen k používání při identifikování výstroje, výzbroje a materiálu všemi signatářskými státy Aliance a sponzorovanými nečlenskými státy NATO.

Základním dokumentem Kodifikačního systému NATO je Spojenecká (alianční) kodifikační publikace č. 1 (Allied Codification Publication No. 1 – ACodP-1), známá také jako Manuál NATO ke kodifikaci, která popisuje základní principy, zásady a systémové postupy.


Řídícím orgánem NCS je Skupina národních ředitelů pro kodifikaci NATO (Allied Committee 135 – AC/135) a implementátorem jsou Národní kodifikační úřady (National Codification Bureaux - NCBs) jednotlivých uživatelských zemí (v ČR je to oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státního ověřování jakosti).